Szczegóły ogłoszenia

KA-2/118/2020

"Modernizacja pomieszczenia 160 FutureLab PK i naprawa balkonu drewnianego w budynku 18-3( segment C) na terenie CEBEA Politechniki Krakowskiej ul.Lea 114 Kraków- w formule "zaprojektuj i wykonaj"."

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 68,3 2020.12.22 57

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 72,6 2020.12.22 68

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
18-3 Lea_remont pom.FutureLab (Z+W) zip 56676,3 2020.12.22 85
18-3 Lea_remont pom.FutureLab (Z+W) bez uszkodzonych plików zip 56676,3 2021.01.04 55
ad2_rzut wentylacja pdf 305,0 2021.01.14 20
ad9_EKSPERTYZA BUDYNEK CEBEA - wyciąg pdf 1078,1 2021.01.14 23
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 28,1 2020.12.22 40
Formularz ofertowy doc 29,9 2020.12.22 36
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 26,2 2020.12.22 34
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 22,6 2020.12.22 38
Wykaz osób doc 37,0 2020.12.22 40
Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2020.12.22 44
Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt umowy doc 272,5 2020.12.22 40
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,3 2020.12.22 36

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 23,6 2021.01.14 26
Wyjaśnienie treści SIWZ z 25.01.2021 r. doc 21,0 2021.01.25 6
Wyjaśnienie treści SIWZ 21.01.2021. doc 23,0 2021.01.21 18
Wyjaśnienie treści SIWZ 25.01.2021. doc 23,1 2021.01.25 9

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja techniczna dot.pliku zip doc 18,2 2021.01.04 41
Ogloszenie o zmianie ogłoszenia 25.01.2021. doc 17,7 2021.01.25 5
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 188,3 2021.01.04 38
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 19,9 2021.01.04 47
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 25.01.2021. doc 19,8 2021.01.25 9

Pobierz wszystkie dokumenty