Szczegóły ogłoszenia

CRZP/193/2020/AZP

"Dostawa sprzętu na potrzeby Wydziału Mechanicznego 6 - Stanowisko do badania i wizualizacji przepływu cieczy"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
769167-N-2020 Ogłoszenie o zamówieniu pdf 95,1 2020.12.18 21

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 503,5 2020.12.18 14

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty docx 274,6 2020.12.18 16
2_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 28,4 2020.12.18 17
3_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej docx 28,6 2020.12.18 18
4_Specyfikacja_techniczna doc 57,0 2020.12.18 27
5_Wzór umowy docx 28,7 2020.12.18 17

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia pdf 394,7 2021.01.05 9

Pobierz wszystkie dokumenty