Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/14/12/05/2020

"Przebudowa pomieszczeń na I piętrze w budynku "S" Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie ETAP I- Laboratorium Diagnostyczne; ETAP II - Centrum Wspomagania Badań Klinicznych" "

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń html 56,3 2020.12.18 102

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 26,0 2021.01.05 62
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) 14.01 doc 25,0 2021.01.14 47

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 276,5 2020.12.18 107

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 47,5 2020.12.18 66
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 39,0 2020.12.18 69
Istotne postanowienia umowy docx 72,2 2020.12.18 72
Klauzula informacyjna doc 70,0 2020.12.18 69
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 45,0 2020.12.18 68
PFU doc 324,0 2020.12.18 121
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. 1 docx 24,9 2020.12.18 110
UMOWA powierzenia danych szkolenie docx 30,5 2020.12.18 68
Wykaz osób rtf 57,3 2020.12.18 74
Wykaz wykonanych robót budowlanych docx 19,9 2020.12.18 70
Wzór harmonogramu rzeczowo finansowego xlsx 13,1 2020.12.18 72
Wzór oferty na roboty budowlane docx 31,4 2020.12.18 71
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,5 2020.12.18 73

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SIWZ 14.01.2021 doc 33,5 2021.01.14 46
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 44,5 2021.01.05 66
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 07.01.2021 doc 35,5 2021.01.07 61

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ- część 1 doc 66,5 2021.01.05 67
Wyjaśnienie treści SIWZ- część 2 doc 36,5 2021.01.05 71

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Aktualne Istotne Postanowienia Umowy docx 74,4 2021.01.07 50
Bud. S Ekspertyza p.poż. pdf 4828,0 2021.01.05 61
Informacja z otwarcia ofert doc 38,0 2021.01.19 68
Istotne postanowienia umowy po zmianach docx 73,6 2021.01.05 58
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 27,0 2021.01.05 64
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 14.01.2021 doc 27,5 2021.01.14 50
Wzór oferty po zmianach docx 31,5 2021.01.05 52
Wzór oferty po zmianach 14.01.2021 docx 31,6 2021.01.14 45
Zgoda Wojewody pdf 232,8 2021.01.07 59

Pobierz wszystkie dokumenty