Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-55/20

"Usługa serwisu oprogramowania HIS"

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 390,7 2020.12.18 144

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 36,6 2020.12.28 18

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (ZMIANA) doc 179,3 2020.12.18 47

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ pdf 306,1 2020.12.28 21

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 480,6 2020.12.31 20

Pobierz wszystkie dokumenty