Szczegóły ogłoszenia

ZP/27/2020

"Świadczenie usług w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych wraz z udostepnieniem kontenerów"

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu docx 24,5 2020.12.16 66

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na usługi procedura pełna doc 69,6 2020.12.16 49

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał nr 1 - Wzór oferty na dostawy doc 30,3 2020.12.16 61
zał nr 2 - JEDZ xml 127,2 2020.12.16 63
zał. nr 3 - Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów docx 26,8 2020.12.16 63
zał. nr 4 - oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 30,8 2020.12.16 64
zał. nr 5 - wykaz usług docx 25,3 2020.12.16 58
zał. nr 6 - projekt umowy doc 130,5 2020.12.16 66

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 26,4 2021.01.11 44

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,7 2021.01.27 30
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 75,7 2021.01.11 53
zał. nr 6 - projekt umowy_modyfikacja doc 131,0 2021.01.11 49

Pobierz wszystkie dokumenty