Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/03/11/01/2020

"Dostawa odczynników oraz innego asortymentu laboratoryjnego dla CSK MSWiA"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 352,2 2020.12.11 61

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianach w ogłoszeniu 11.01.2021 pdf 71,8 2021.01.11 15
Ogłoszenie o zmianach w ogłoszeniu 20.01.2021 pdf 76,1 2021.01.20 7

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 68,8 2020.12.11 89

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,4 2020.12.11 37
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 24,2 2020.12.11 38
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 242,0 2020.12.11 45
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty NIEAKTUALNY xls 455,5 2020.12.11 91
Wzór umowy dla zadania nr 1_2_3_4_5_8_14_15 doc 164,0 2020.12.11 55
Wzór umowy dla zadania nr 6_7_9_10_11_12_13_16_17_18_19_20_21 doc 193,5 2020.12.11 51
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych dla zadania nr 6_7_9_10_11_12_13_16_17_18_19_20_21 doc 94,5 2020.12.11 38
Zadanie nr 11 - Ocena doc 36,5 2020.12.11 44
Zadanie nr 11 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia doc 51,0 2020.12.11 58
Zadanie nr 12 - Ocena doc 37,0 2020.12.11 37
Zadanie nr 12- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia doc 62,0 2020.12.11 47
Zadanie nr 13 - Ocena NIEAKTUALNA doc 40,0 2020.12.11 44
Zadanie nr 13- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia NIEAKTUALNY doc 66,5 2020.12.11 53
Zadanie nr 16 - Ocena doc 38,5 2020.12.11 37
Zadanie nr 16- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia NIEAKTUALNY doc 76,5 2020.12.11 45
Zadanie nr 17 - Ocena doc 35,0 2020.12.11 39
Zadanie nr 17- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia doc 55,0 2020.12.11 46
Zadanie nr 18 - Ocena doc 35,0 2020.12.11 38
Zadanie nr 18- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia doc 47,0 2020.12.11 52
Zadanie nr 19 - Ocena doc 33,5 2020.12.11 37
Zadanie nr 19- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia doc 41,0 2020.12.11 46
Zadanie nr 20 - Ocena doc 35,0 2020.12.11 39
Zadanie nr 20- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia NIEAKTUALNY doc 54,5 2020.12.11 50
Zadanie nr 21 - Ocena doc 34,5 2020.12.11 37
Zadanie nr 21- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia NIEAKTUALNY doc 51,5 2020.12.11 49
Zadanie nr 6 - Ocena doc 35,5 2020.12.11 37
Zadanie nr 6 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia doc 46,5 2020.12.11 49
Zadanie nr 7 - Ocena doc 37,0 2020.12.11 38
Zadanie nr 7 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia NIEAKTUALNY doc 53,0 2020.12.11 54
Zadanie nr 8 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia doc 40,5 2020.12.11 52
Zadanie nr 9 - Ocena doc 37,0 2020.12.11 40
Zadanie nr 9 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia NIEAKTUALNY doc 54,0 2020.12.11 57

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ docx 74,4 2021.01.20 13
Wyjaśnienie treści SIWZ 2 doc 21,9 2021.01.20 4

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 21,3 2021.01.11 13
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert z dnia 20.01.2021 doc 21,0 2021.01.20 2

Pobierz wszystkie dokumenty