Szczegóły ogłoszenia

CRZP/187/2020/AZP

"Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót teletechnicznych w obiektach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w 2021 roku"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 764351-N-2020 pdf 169,6 2020.12.10 51

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 622,5 2020.12.10 36

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór_oferty_ doc 305,0 2020.12.10 48
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 25,4 2020.12.10 45
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 25,2 2020.12.10 42
4_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 25,0 2020.12.10 41
5_Wykaz osób doc 22,9 2020.12.10 40
6_Wykaz_robót_budowlanych doc 41,5 2020.12.10 48
7_Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień doc 265,6 2020.12.10 39
8_Zobowiązanie podmiotu trzeciego o udostępnieniu zasobów doc 265,2 2020.12.10 41
9_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 24,0 2020.12.10 40
_10_Wzór_umowy_ramowej doc 305,0 2020.12.10 49
_11_Wzór umowy wykonawczej zip 540,4 2020.12.10 48

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 584,6 2021.01.05 29

Pobierz wszystkie dokumenty