Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-671/20

"Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Miasteczka Studenckiego AGH KC-zp.272-671/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 36,9 2020.12.07 72

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 71,7 2020.12.07 81

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,8 2020.12.07 47
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 25,3 2020.12.07 47
oświadczenie podwykonawcy docx 27,5 2020.12.07 49
wykaz osób odpowiedzialnych doc 37,5 2020.12.07 51
Wykaz zrealizowanych robót docx 25,8 2020.12.07 48
Wzór formularza oferty doc 64,5 2020.12.07 51
Wzór umowy - dostawy doc 265,5 2020.12.07 51
Załącznik Nr 1 a do oferty wykaz oferowanych urządzeń docx 30,9 2020.12.07 57
Załącznik nr 5 do SIWZ specyfikacja techniczna docx 38,7 2020.12.07 61
zobowiązanie podm.trzecich doc 36,5 2020.12.07 53

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 215,2 2020.12.15 49

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,6 2020.12.22 53

Pobierz wszystkie dokumenty