Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/20/11/02/2020

"Budowa dźwigu od strony bloku "Ł" i bloku "A" na terenie CSK MSWiA (projekt i realizacja), nadzór autorski oraz Adaptacja obiektów CSK MSWiA pod kątem przystosowania do wymogów przepisów budowlanych i ppoż."

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń html 54,0 2020.12.07 62

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 25,5 2020.12.21 24
Informacja o zmianach 30.12.2020 doc 26,5 2020.12.30 27
Ogłoszenie nr 540553947 doc 25,5 2020.12.23 25

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 304,0 2020.12.07 59

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DŹWIG1 docx 72,5 2020.12.07 42
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2020.12.07 39
Istotne postanowienia umowy docx 75,0 2020.12.07 44
Klauzula informacyjna doc 70,0 2020.12.07 38
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 45,0 2020.12.07 38
PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DŹWIG pdf 436,8 2020.12.07 47
PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PPOŻ - SSP I DSO pdf 325,8 2020.12.07 40
PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PPOŻ - SSP I DSO1 docx 49,7 2020.12.07 36
Rys, Ekspertyzy,opisy,inwentaryzacje, postanowienia cz 1 7z 18251,2 2020.12.07 44
Rys, Ekspertyzy,opisy,inwentaryzacje, postanowienia cz 1 a 7z 9573,9 2020.12.07 41
Rys, Ekspertyzy,opisy,inwentaryzacje, postanowienia cz 1 b 7z 13916,4 2020.12.07 36
Rys, Ekspertyzy,opisy,inwentaryzacje, postanowienia cz 1 c 7z 15586,4 2020.12.07 34
Rys, Ekspertyzy,opisy,inwentaryzacje, postanowienia cz 1 f 7z 25435,3 2020.12.07 35
Rys, Ekspertyzy,opisy,inwentaryzacje, postanowienia cz 1d 7z 16289,9 2020.12.07 38
Rys, Ekspertyzy,opisy,inwentaryzacje, postanowienia cz 1e 7z 15605,4 2020.12.07 33
Rys, Ekspertyzy,opisy,inwentaryzacje, postanowienia cz 2 7z 11717,6 2020.12.07 33
Rys, Ekspertyzy,opisy,inwentaryzacje, postanowienia cz 2 a 7z 24726,6 2020.12.07 32
Rys, Ekspertyzy,opisy,inwentaryzacje, postanowienia cz 2 b 7z 16067,3 2020.12.07 32
Rys, Ekspertyzy,opisy,inwentaryzacje, postanowienia cz 2 c 7z 28879,0 2020.12.07 34
Rys, Ekspertyzy,opisy,inwentaryzacje, postanowienia cz 2 d 7z 16077,1 2020.12.07 34
Rys, Ekspertyzy,opisy,inwentaryzacje, postanowienia cz 2 e 7z 16518,6 2020.12.07 31
Rys, Ekspertyzy,opisy,inwentaryzacje, postanowienia cz 2 f 7z 15605,4 2020.12.07 32
Rys, Ekspertyzy,opisy,inwentaryzacje, postanowienia cz 3 7z 24505,6 2020.12.07 32
Rys, Ekspertyzy,opisy,inwentaryzacje, postanowienia cz 3 a 7z 14705,1 2020.12.07 31
Rys, Ekspertyzy,opisy,inwentaryzacje, postanowienia cz 3 b 7z 21343,3 2020.12.07 29
Rys, Ekspertyzy,opisy,inwentaryzacje, postanowienia cz 4 7z 18,0 2020.12.07 36
Rys, Ekspertyzy,opisy,inwentaryzacje, postanowienia cz 5 7z 1518,8 2020.12.07 34
UMOWA powierzenia danych szkolenie docx 30,1 2020.12.07 33
Wykaz osób rtf 57,2 2020.12.07 38
Wykaz wykonanych robót budowlanych docx 19,9 2020.12.07 34
Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego xlsx 17,2 2020.12.07 35
Wzór oferty docx 31,5 2020.12.07 35
ZAŁĄCZNIK NR 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia docx 28,3 2020.12.07 46
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,5 2020.12.07 35

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 27,5 2020.12.21 30
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 2 doc 27,0 2020.12.23 29
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 30.12.2020 doc 52,5 2020.12.30 28

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 75,0 2020.12.30 30

Inne dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty