Szczegóły ogłoszenia

CRZP/182/2020/AZP

"Dostawa basenu do badań hydroakustycznych wraz z montażem i posadowieniem w ramach projektu RID/2020/GA/4 - 5"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
762168-N-2020 Ogłoszenie o zamówieniu pdf 95,5 2020.12.04 32

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 501,0 2020.12.04 22

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 305,0 2020.12.04 23
2_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 21,9 2020.12.04 21
3_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 21,9 2020.12.04 20
4_Specyfikacja_techniczna doc 57,0 2020.12.04 27
5_Wzór_umowy docx 43,1 2020.12.04 24
6_Projekty zip 8199,6 2020.12.04 25

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
182 informacja z otwarcia pdf 546,9 2020.12.14 36

Pobierz wszystkie dokumenty