Szczegóły ogłoszenia

ZP/18/2020

"Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku"

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu docx 56,6 2020.12.02 120

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 82,8 2020.12.02 175

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał. nr 1 wzór oferty xls 479,0 2020.12.02 141
zał. nr 2 - JEDZ xml 126,3 2020.12.02 86
zał. nr 3 - oświadczenie_wyroby_medyczne docx 24,2 2020.12.02 73
zał. nr 4 - projket umowy doc 98,0 2020.12.02 78
zał. nr 5 - dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 30,8 2020.12.02 72

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 33,1 2020.12.28 92

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 112,4 2020.12.28 68
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia2 pdf 69,2 2021.01.18 52
ogłoszenie o zmienie ogłoszenia 5 pdf 170,9 2021.02.18 22
ogłoszenie o zmienie ogłoszenia2 pdf 69,6 2021.01.08 54
ogłoszenie o zmienie ogłoszenia3 pdf 69,6 2021.01.28 44
ogłoszenie o zmienie ogłoszenia4 pdf 69,2 2021.02.09 42
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 21,2 2021.01.08 57
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 2 docx 21,0 2021.01.18 57
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert_3 doc 20,7 2021.01.28 83
Wyjaśnienie treści SIWZ_2 docx 40,0 2021.02.18 22
zał. nr 3 Modyfikacja - oświadczenie_wyroby_medyczne i kosmetyki docx 24,9 2020.12.28 79

Pobierz wszystkie dokumenty