Szczegóły ogłoszenia

ZOZ.DZP.271.2.XI.2020

"USŁUGA ODBIORU I PRZEKAZANIA DO ZAGOSPODAROWANIA NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ODBIERANIA I PRZEKAZYWANIA DO INSTALACJI ODZYSKU LUB UNIESZKODLIWIENIA SELEKTYWNIE ZEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH."

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 36,9 2020.11.18 19

Pobierz wszystkie dokumenty