Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.19.2020

"Utworzenie nowych terenów miejskiej zieleni parkowej na Błoniach w Niepołomicach"

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 115,0 2020.11.16 222

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie doc 554,0 2020.11.24 122
Ogłoszenie o zmienie nr 2 doc 543,0 2020.12.04 127

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 758,0 2020.11.16 222

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja projektowa zip 139097,5 2020.11.16 296
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 535,6 2020.11.16 107
Formularz oferty doc 572,0 2020.11.16 141
Harmonogram pielegnacji ods 12,3 2020.11.16 128
Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych doc 551,0 2020.11.16 118
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 597,0 2020.11.16 114
Projekt umowy doc 715,5 2020.11.16 129
STWIOR zip 2724,9 2020.11.16 147
Wykaz robót budowlanych doc 555,5 2020.11.16 135
Wykaz osób doc 561,5 2020.11.16 104
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 550,0 2020.11.16 106

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 550,5 2020.11.24 125
Powiadomienie o zmianach w SIWZ nr 2 doc 532,6 2020.12.04 86

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ mr 28 doc 534,3 2020.12.08 86
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 doc 536,1 2020.11.18 203
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 10 doc 535,0 2020.11.27 117
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 11 doc 534,7 2020.12.01 104
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 12 doc 536,8 2020.12.01 103
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 13 doc 533,7 2020.12.03 100
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 14 doc 534,8 2020.12.01 117
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 15 doc 3998,5 2020.12.01 107
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 16 doc 533,6 2020.12.01 102
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 17 doc 535,7 2020.12.08 68
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 18 doc 536,0 2020.12.03 92
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 19 doc 533,9 2020.12.03 102
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 doc 532,4 2020.11.19 166
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 20 doc 534,0 2020.12.03 98
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 21 doc 533,6 2020.12.03 94
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 22 doc 533,7 2020.12.03 101
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 23 doc 533,8 2020.12.03 104
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 24 doc 535,3 2020.12.08 75
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 25 doc 534,7 2020.12.03 98
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 26 doc 534,2 2020.12.03 108
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 27 doc 533,9 2020.12.08 72
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 29 doc 533,8 2020.12.08 82
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 3 doc 532,4 2020.11.23 139
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 30 doc 533,7 2020.12.08 75
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 31 doc 534,7 2020.12.11 72
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 32 doc 534,3 2020.12.08 70
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 33 doc 780,4 2020.12.09 74
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 34 doc 533,7 2020.12.08 75
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 35 doc 3238,8 2020.12.08 73
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 36 doc 532,6 2020.12.09 88
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 37 doc 533,6 2020.12.09 69
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 38 doc 533,1 2020.12.09 76
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 39 doc 533,7 2020.12.09 71
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 4 doc 533,6 2020.11.24 130
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 40 doc 533,6 2020.12.09 68
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 41 doc 534,6 2020.12.11 60
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 42 doc 580,4 2020.12.11 58
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 43 doc 534,4 2020.12.11 66
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 44 doc 533,5 2020.12.14 54
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 45 doc 577,1 2020.12.15 50
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 46 doc 533,6 2020.12.15 54
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 47 doc 588,3 2020.12.15 65
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 5 doc 533,4 2020.11.24 113
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 6 doc 535,1 2020.11.24 114
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 7 doc 534,5 2020.11.24 120
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 8 doc 533,8 2020.11.25 122
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 9 doc 533,7 2020.11.27 122

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Decyzja Starosty Wielickiego nr OŚR.613.38.2020 pdf 3682,3 2020.12.11 61
Decyzja Starosty Wielickiego nr OŚR.613.77.2019 pdf 5042,6 2020.12.11 56
DecyzjaBurmistrze MiG Niepołomice nr OŚR.6131.41.2020 pdf 2213,3 2020.12.11 60
Informacja z otwarcia ofert doc 566,0 2020.12.18 149
karty techniczne zip 201895,0 2020.11.24 150
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 532,7 2020.11.24 133
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert nr 2 doc 532,7 2020.12.04 102
Pozwolenie na budowę pdf 1990,3 2020.12.01 70
Projekt wykonawczy zip 149546,8 2020.11.24 153
Rys - II Etpa Pumptruck i SkatePark do odpowiedzi nr 4 pdf 852,7 2020.11.24 109
Rys - lokalizacja sucha rzeka pdf 11788,6 2020.12.08 53
Rys - Przekrój przez górke widokową pdf 128,2 2020.12.01 81
Rys - schemat studni pdf 705,4 2020.12.08 64
Zdjęcie systemu jpg 2951,0 2020.12.15 57

Pobierz wszystkie dokumenty