Szczegóły ogłoszenia

ZOZ.DZP.271.7.IX.2020

"WYKONANIE PRZEGLĄDÓW APARATURY MEDYCZNEJ NA ROK 2021"

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 62,8 2020.10.23 64

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 24,4 2020.11.04 80

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
02.11.2020 Informacja o zmianie terminu składania ofert docx 13,5 2020.11.02 95
02.11.2020 Modyfikacja SIWZ doc 40,0 2020.11.02 49
04.11.2020 - AKTUALNA SIWZ doc 323,5 2020.11.04 71
04.11.2020 - AKTUALNY - Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy doc 145,0 2020.11.04 52
04.11.2020 - AKTUALNY - Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy xls 778,0 2020.11.04 63
04.11.2020 - AKTUALNY - Załącznik nr 6 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy doc 113,0 2020.11.04 34
04.11.2020 - AKTUALNY - Załącznik nr 7 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy doc 158,5 2020.11.04 32
04.11.2020 - ODPOWIEDZI rtf 317,0 2020.11.04 60
06.11.2020 - DO ODPOWIEDZI rtf 128,3 2020.11.06 42
13.11.2020 r. - zestawienie z otwarcia ofert xls 57,5 2020.11.13 32
30.10.2020 Informacja o zmianie terminu składania ofert docx 13,5 2020.10.30 54
30.10.2020 Modyfikacja SIWZ doc 39,5 2020.10.30 43
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_07856734-f227-4a69-9f74-77b3a05b8aaf asc 0,7 2020.10.23 52
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 20,3 2020.11.04 80
SIWZ doc 320,0 2020.10.23 74
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy doc 145,5 2020.10.23 66
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie doc 67,5 2020.10.23 53
Załącznik nr 4 do SIWZ - Ośw. o grupie kapitałowej doc 34,0 2020.10.23 48
Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dot. przedmiotu zamówienia doc 39,0 2020.10.23 48
Załącznik nr 6 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy - do wszystkich pakietó doc 110,5 2020.10.23 47
Załącznik nr 7 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy doc 157,5 2020.10.23 43
Załącznik nr 8 do SIWZ - PROCEDURA POSTĘPOWANIA WYKONAWCY REALIZUJĄCEGO PRAC pdf 17534,9 2020.10.23 50
Załączznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy xls 807,0 2020.10.23 123

Pobierz wszystkie dokumenty