Szczegóły ogłoszenia

KC-zp. 272-525/20

"Dostawa zestawu analizatora elementarnego CHNS/O (EA) do próbek ciekłych i materiałów stałych oraz automatycznego kalorymetru przeznaczonego do pomiarów ciepeł spalania (HHV) próbek ciekłych i stałych - KC-zp. 272-525/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 122,8 2020.10.16 28

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 222,3 2020.10.16 17

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 183,0 2020.10.16 23
JEDZ docx 72,1 2020.10.16 22
Wzór formularza oferty docx 171,2 2020.10.16 23
Wzór umowy - dostawy docx 177,2 2020.10.16 22
Załącznik nr 4 docx 4602,2 2020.10.16 25

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 136,0 2020.10.16 25

Pobierz wszystkie dokumenty