Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-515/20

"Dostawa 3 szt. laptopów dla Biblioteki Głównej - KC-zp.272-515/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 107,3 2020.10.16 22

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 57,0 2020.10.16 17

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 58,0 2020.10.16 17
Wzór formularza oferty docx 25,3 2020.10.16 17
Wzór umowy - dostawy docx 29,7 2020.10.16 17

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 250,8 2020.10.16 18

Pobierz wszystkie dokumenty