Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-374/20

"Usługa przeprowadzenia certyfikowanych szkoleń wraz z egzaminem, dla pracowników AGH w zakresie zarządzania informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia - Szkolenie CISM/CISSP wraz z egzaminem i certyfikatami - w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17 - Kc-zp.272-374/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 410,9 2020.10.14 34

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) docx 438,8 2020.10.14 19

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 54,2 2020.10.14 21
Oświadeczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 52,6 2020.10.14 21
Wykaz osób i podmiotów odpowiedzialnych za realizację zamówienia doc 406,7 2020.10.14 21
Wykaz zrealizowanych usług doc 47,3 2020.10.14 21
Wzór formularza oferty doc 57,3 2020.10.14 20
Wzór umowy - usługi doc 425,6 2020.10.14 22

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 614,0 2020.10.23 6

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 610,5 2020.10.23 6

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianie ogłoszenia Kc-zp.272-374 20-1 docx 517,5 2020.10.21 5
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 72,5 2020.10.23 5
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA docx 62,9 2020.10.26 2
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 519,9 2020.10.23 7

Pobierz wszystkie dokumenty