Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-375/20

"usługa przeprowadzenia szkoleń i egzaminów dla kadry dydaktycznej WIEiT, w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych pt. Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie - Kc-zp.272-375/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 410,9 2020.10.14 22

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) docx 440,4 2020.10.14 15

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 53,9 2020.10.14 13
Oświadeczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 52,8 2020.10.14 13
Wykaz osób i podmiotów odpowiedzialnych za realizację zamówienia doc 404,7 2020.10.14 13
Wykaz zrealizowanych usług doc 47,4 2020.10.14 15
Wzór formularza oferty doc 56,6 2020.10.14 13
Wzór umowy - usługi doc 60,0 2020.10.14 13

Pobierz wszystkie dokumenty