Szczegóły ogłoszenia

FER.271.18.2020

"Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Szerzyny oraz ich zagospodarowanie w 2021 r. "

Urząd Gminy w Szerzynach

                     

Brak dokumentów do pobrania