Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-431/20

"przebudowa i remont kapitalny Domu Studenckiego DS-11 Bonus przy ul. Budryka 5 w Krakowie - KC-zp.272-431/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 39,6 2020.10.13 110

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o z mianie ogłoszenia doc 215,5 2020.10.27 19

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 220,5 2020.10.13 275

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta zatwierdzeń 431 pdf 162,7 2020.10.13 69
Oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu_oraz_spełnianiu_warunków_udziału doc 178,0 2020.10.13 38
Oświadczenie_o_spełnianiu_warunków_udziału doc 165,5 2020.10.13 37
Oświadczenie_podwykonawcy docx 30,4 2020.10.13 35
Wykaz_osób doc 169,5 2020.10.13 35
Wzór umowy doc 266,5 2020.10.13 57
Wzór_formularza_oferty doc 196,0 2020.10.13 45
wzór_wykazu_robót_budowlanych doc 173,0 2020.10.13 45
Zobowiązanie_podmiotów_trzecich_do_oddania_do_dyspozycji_niezbędnych_zasobów doc 164,5 2020.10.13 33

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 213,5 2020.10.15 107

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 1 doc 215,0 2020.10.19 143

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
NOWY_Wzór_formularza_oferty doc 197,0 2020.10.15 74
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 213,4 2020.10.27 46

Pobierz wszystkie dokumenty