Szczegóły ogłoszenia

ZP.WN.271.2.2020

"Sukcesywny odbiór, wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych oraz skratek i zawartości piaskowników, powstających na oczyszczalniach ścieków na terenie gminy Niepołomice. "

WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE sp z o.o.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu - zamówienie sektorowe pdf 151,0 2020.10.13 37

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 87,0 2020.10.13 27

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,3 2020.10.13 20
Formularz oferty doc 62,0 2020.10.13 24
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach postępowań przetargowyc pdf 526,2 2020.10.13 21
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 75,7 2020.10.13 22
Oświadczenie o posiadaniu legalizowanej wagi doc 26,5 2020.10.13 21
Oświadczenie o posiadaniu sprzętu doc 26,5 2020.10.13 22
Oświadczenie o braku zalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na doc 112,5 2020.10.13 22
Oświadczenie o stosowaniu jak w decyzji doc 26,0 2020.10.13 21
Oświadczenie o władaniu powierzchnią ziemi docx 17,4 2020.10.13 24
Oświadczenie o zagospodarowaniu doc 27,0 2020.10.13 22
Oświadczenie_w_celu_potwierdzenia_braku_zakazu ubiegania się o zamówienie doc 110,5 2020.10.13 22
projekt umowy pdf 423,7 2020.10.13 24
Sprawozdanie z badań 2 pdf 571,8 2020.10.26 2
Sprawozdanie z badań 3 pdf 873,2 2020.10.26 3
Sprawozdanie z badań 7 pdf 512,0 2020.10.26 2
Sprawozdanie z badań 1 pdf 555,9 2020.10.26 3
Sprawozdanie z badań 4 pdf 736,8 2020.10.26 2
Sprawozdanie z badań 5 pdf 744,4 2020.10.26 3
Sprawozdanie z badań 6 pdf 655,7 2020.10.26 3
Wykaz usług doc 33,5 2020.10.13 22
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 21,9 2020.10.13 22

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 22,6 2020.10.26 2

Pobierz wszystkie dokumenty