Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-549/20

"Remont instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych stanowiących własność AGH przy ul. Czarnowiejskiej 103 w Krakowie - KC-zp.272-549/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 37,3 2020.10.12 24

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 63,9 2020.10.12 27

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 38,5 2020.10.12 13
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 27,8 2020.10.12 14
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu docx 23,2 2020.10.12 13
Wzor umowy doc 244,0 2020.10.12 14
Wzór formularza oferty doc 28,2 2020.10.12 13
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 41,0 2020.10.12 13
wzór Wykaz osób doc 43,0 2020.10.12 13
wzór wykazu robót budowlanych doc 49,0 2020.10.12 12
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów docx 27,7 2020.10.12 13

Pobierz wszystkie dokumenty