Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-43/20

"Dostawa produktów leczniczych (w tym stosowanych w chemioterapii oraz programach lekowych) oraz wyrobów medycznych"

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 585,0 2020.10.12 145

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pdf 1156,9 2020.10.12 54

Pobierz wszystkie dokumenty