Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-346/20

"Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie urządzeń do przeprowadzania procesów zgazowania i pirolizy oraz badania aktywności katalizatorów w procesach termicznej konwersji paliw dla laboratorium w części badawczo-dydaktycznej Centrum Energetyki"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 31,4 2020.10.09 31

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 84,0 2020.10.09 25

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2020.10.09 26
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 76,1 2020.10.09 27
Wykaz zrealizowanych dostaw doc 20,5 2020.10.09 26
Wzór formularza oferty doc 32,2 2020.10.09 27
Wzór umowy - dostawy doc 32,8 2020.10.09 27

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request - KC-zp.272-346-20 xml 143,2 2020.10.09 27

Pobierz wszystkie dokumenty