Szczegóły ogłoszenia

ZOZ.DZP.271.2.VII.2020

"DOSTAWA SYSTEMU PRÓŻNIOWEGO DO POBIERANIA KRWI"

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 34,8 2020.10.08 112

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 25,2 2020.10.16 125

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
13.10.2020 Informacja o zmianie terminu składania ofert docx 13,4 2020.10.13 100
14.10.2021 Unieważnienie docx 13,3 2021.10.14 53
16.10.2020 modyfikacja SIWZ doc 208,5 2020.10.16 107
16.10.2020 do odpowiedzi Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy xlsx 20,4 2020.10.16 106
16.10.2020 Informacja o zmianie terminu składania ofert docx 13,4 2020.10.16 103
16.10.2020 Odpowiedzi ZOZ.DZP.271.2.VII.2020 doc 87,0 2020.10.16 107
16.10.2020 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁ docx 12,9 2020.10.16 104
16.10.2020 Załącznik nr 6 do SIWZ- Istotne postanowienia umow doc 93,0 2020.10.16 118
19.10.2020 do dodatkowych odpowiedzi Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ceno xlsx 20,5 2020.10.19 119
19.10.2020 Dodatkowe odpowiedzi ZOZ.DZP.271.2.VII.2020 doc 43,5 2020.10.19 103
22.10.2020 Zestawienie z otwarcia ofert xls 38,0 2020.10.22 117
25.01.2021 Unieważnienie wyboru. docx 13,3 2021.01.25 100
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_2477c15c-890d-43e7-9896-930ba668eacc asc 0,7 2020.10.08 98
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 20,3 2020.10.13 98
SIWZ doc 204,0 2020.10.08 117
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy doc 70,0 2020.10.08 106
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy xlsx 20,6 2020.10.08 131
Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia doc 46,0 2020.10.08 108
Załącznik nr 4 do SIWZ -Oświadczenie o grupie kapitaowej doc 33,0 2020.10.08 107
Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dot. przedmiotu zamówienia doc 51,5 2020.10.08 102
Załącznik nr 6 do SIWZ- Istotne postanowienia umow doc 87,5 2020.10.08 101
Załącznik nr 6a do SIWZ - Istotne postanowienia umowy dzierżawy doc 56,5 2020.10.08 98
Załącznik nr 7 do SIWZ - PROCEDURA POSTEPOWANIA WYKONAWCY REALIZUJACEGO PRAC pdf 17535,5 2020.10.08 111

Pobierz wszystkie dokumenty