Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-538/20

"Wykonanie projektu windy dla osób z niepełnosprawnościami w przewiązce kompleksu bud. B-1/B-4 AGH w Krakowie w ramach projektu: Akademia Dostępności - Wzmocnienie potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z Niepełnosprawnościami POWR.03.05.00-00-A076/19 - KC-zp.272-538/20 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 42,2 2020.10.07 31

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 267,5 2020.10.07 22

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 47,5 2020.10.07 22
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 54,0 2020.10.07 22
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 46,0 2020.10.07 22
Wzór formularza oferty doc 128,0 2020.10.07 23
Wzór umowy doc 250,0 2020.10.07 23
wzór Wykaz osób doc 42,5 2020.10.07 22
wzór wykazu usług doc 45,5 2020.10.07 22
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2020.10.07 22

Pobierz wszystkie dokumenty