Szczegóły ogłoszenia

KC-zp. 272-507/20

"Dostawa silników elektrycznych - KC-zp. 272-507/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 44,9 2020.10.02 28

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 76,9 2020.10.02 17

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 54,5 2020.10.02 24
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 37,4 2020.10.02 24
Wzór formularza oferty docx 43,0 2020.10.02 26
Wzór umowy - dostawy docx 42,7 2020.10.02 26

Pobierz wszystkie dokumenty