Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-55/20

""Świadczenie usług w zakresie zbierania, transportu i utylizacji odpadów powstałych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z grupy: 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 82*, 18 01 09, 15 02 03, 16 05 06*, 16 05 09, 18 01 01, 18 01 04, 18 01 06* w obiektach Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Krysiewicza 7/8"- "

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu PDF 367,8 2020.10.02 35

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia ofert PDF 23,0 2020.10.12 19
nr 5 do siwz - wzór umowy pdf 271,1 2020.10.02 29
pytania i odpowiedzi PDF 76,8 2020.10.07 19
siwz PDF 994,8 2020.10.02 29
załącznik nr 2 do siwz - formularz cenowy xlsx 12,4 2020.10.02 24
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty docx 21,3 2020.10.02 24
załącznik nr 3 do siwz-opis przedmiotu zamówienia.docx pdf 155,0 2020.10.02 27
załącznik nr 4 do siwz - Oświadczenie wykonawcy docx 44,6 2020.10.02 27
Załącznik nr 6 do SIWZ-Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałow docx 31,9 2020.10.02 26

Pobierz wszystkie dokumenty