Szczegóły ogłoszenia

ZP/US-15/20

"Świadczenie usług w ramach programu sportowo-rekreacyjnego dla pracowników i byłych pracowników Politechniki Częstochowskiej "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne docx 44,6 2020.09.24 128

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,0 2020.09.24 47
Projekt umowy doc 94,0 2020.09.24 55
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 24,5 2020.09.24 56
Wykaz obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz świadczonych usług doc 38,0 2020.09.24 52
Wzór formularza oferty doc 55,0 2020.09.24 52

Pobierz wszystkie dokumenty