Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-325/20

"Usługa druku cyfrowego i dostawa książek dla Wydawnictw AGH - Kc-zp.272-325/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 33,9 2020.09.18 54

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 64,3 2020.09.18 54

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 37,5 2020.10.05 29
Wykaz zrealizowanych usług doc 36,0 2020.09.18 50
Wzór formularza oferty doc 74,5 2020.09.18 51
Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia doc 26,6 2020.09.18 49
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 25,5 2020.09.18 48
Wzór umowy - usługi doc 78,5 2020.09.18 47

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 215,6 2020.09.28 39

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 40,5 2020.10.05 33
NOWY Wzór formularza oferty doc 75,0 2020.09.28 42
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA docx 12,9 2020.09.25 44
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NR 2 docx 12,9 2020.09.30 36
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 214,8 2020.09.25 45
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert nr 2 doc 214,8 2020.09.30 39

Pobierz wszystkie dokumenty