Szczegóły ogłoszenia

WI.2712.12.2020

""Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Oświęcim w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.""

Wójt Gminy Oświęcim

                     

Brak dokumentów do pobrania