Szczegóły ogłoszenia

CRZP/120/2020/AZP

"Dostawa, wdrożenie i migracja macierzy dyskowej wraz ze świadczeniem wsparcia dla Zamawiającego"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 119,8 2020.09.16 24

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę macierzy docx 158,3 2020.09.16 42

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Formularz oferty docx 279,4 2020.09.16 20
2_Jednolity europejski dokument zamówienia zip 87,4 2020.09.16 15
3_Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia docx 66,3 2020.09.16 52
4_Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej doc 31,0 2020.09.16 14
5_Wykaz dostaw doc 39,5 2020.09.16 12
6_Oświadczenie wykonawcy o braku zalegania doc 34,5 2020.09.16 14
7_Wzór umowy docx 44,8 2020.09.16 20

Pobierz wszystkie dokumenty