Szczegóły ogłoszenia

KA-2/081/2020

"Dostawa komputerów stacjonarnych do Magazynu Głównego Politechniki Krakowskiej "

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 1758,9 2020.09.16 39

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie -sprostowanie pdf 515,7 2020.09.28 23

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 69,9 2020.09.16 58

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,7 2020.09.16 25
Formularz ofertowy docx 36,1 2020.09.16 35
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia doc 183,0 2020.09.16 33
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu xml 139,3 2020.09.16 31
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia docx 21,6 2020.09.16 63
Wykaz dostaw lub usług doc 23,1 2020.09.16 27
Załacznik nr 5 - projekt umowy doc 106,5 2020.09.16 27

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ 21.09.2020. doc 23,4 2020.09.21 34
Wyjaśnienie treści SIWZ 23.09.2020. doc 23,9 2020.09.23 33

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 23,0 2020.10.12 23
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 21,7 2020.09.23 35

Pobierz wszystkie dokumenty