Szczegóły ogłoszenia

106/2020

"dostawy sukcesywne strzykawek, igieł, przyrządów na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 36,4 2020.09.15 19

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 78,9 2020.09.15 10

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2020.09.15 13
formularz cenowy xls 47,5 2020.09.15 34
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,5 2020.09.15 12
umowa projekt doc 1147,0 2020.09.15 14
Wykaz dostaw doc 33,0 2020.09.15 12
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 42,5 2020.09.15 16
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2020.09.15 12

Pobierz wszystkie dokumenty