Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-430/20

"usługa szkolenia pracowników kadry zarządczej i administracyjnej AGH w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie nr POWR.03.05.00-00-Z307/17-00, Zadanie 6. Podniesienie kompetencji kadry administracyjnej - KC-zp.272-430/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 126,2 2020.09.14 35

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 305,0 2020.09.14 45

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 259,2 2020.09.25 1
Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 284,5 2020.09.14 21
oświadczenie o spełnianiu warunków docx 53,8 2020.09.14 22
Wzór formularza oferty - usługi doc 286,0 2020.09.14 24
Wzór umowy - usługi docx 272,4 2020.09.14 21
Wzór_umowy_powierzenia_przetwarzania_danych_osobowych docx 181,6 2020.09.14 20
Zał. nr 5 - szkolenia dla pracowników xls 57,5 2020.09.14 31
Zał. nr 6 - Zaświadczenie- wzór docx 53,8 2020.09.14 22

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ docx 455,3 2020.09.17 18

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 258,3 2020.09.25 2

Pobierz wszystkie dokumenty