Szczegóły ogłoszenia

97/2020

"dostawy stymulatorów i kardiowerterów na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 34,1 2020.09.14 19

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 80,4 2020.09.14 11

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2020.09.14 13
Formularz - ocena jakościowa zad. 1 xls 38,0 2020.09.14 13
Formularz - ocena jakościowa zad. 8 xls 30,5 2020.09.14 14
Formularz - ocena_jakościowa_zad. 2 xls 47,0 2020.09.14 13
Formularz - ocena_jakościowa_zad. 3 xls 42,5 2020.09.14 13
Formularz - ocena_jakościowa_zad. 4 xls 57,0 2020.09.14 13
Formularz - ocena_jakościowa_zad. 5 xls 51,5 2020.09.14 13
Formularz - ocena_jakościowa_zad. 6 xls 39,5 2020.09.14 13
Formularz - ocena_jakościowa_zad. 7 xls 40,0 2020.09.14 13
formularz cenowy xls 40,0 2020.09.14 15
formularz szczegółowy xls 32,0 2020.09.14 15
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,6 2020.09.14 12
projekt umowy doc 1142,5 2020.09.14 13
projekt umowy przechowania doc 1091,0 2020.09.14 13
projekt umowy użyczenia doc 44,0 2020.09.14 13
umowa użyczenia - załącznik 1 doc 24,5 2020.09.14 13
umowa użyczenia - załacznik 2 doc 24,5 2020.09.14 13
Wykaz dostaw doc 33,0 2020.09.14 13
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 38,5 2020.09.14 13
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2020.09.14 12

Pobierz wszystkie dokumenty