Szczegóły ogłoszenia

PN/MP/7/20

"Modernizacja podjazdów dla osób niepełnosprawnych na terenie Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie - w celu przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych."

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 35,3 2020.09.12 61

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 21,3 2020.09.25 36

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 59,5 2020.09.12 46

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,5 2020.09.12 48
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2020.09.12 50
Wykaz osób doc 20,2 2020.09.12 50
Wykaz robót budowlanych doc 19,6 2020.09.12 53
Wzór oferty na roboty budowlane doc 28,9 2020.09.12 48
Wzór umowy na roboty budowlane doc 58,8 2020.09.12 51

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ nr 1 doc 144,5 2020.09.25 42
SIWZ - zmiana nr 1 doc 170,5 2020.09.25 39
SIWZ - zmiana nr 2 doc 165,0 2020.09.26 38
Wzór umowy - zmiana nr 1 doc 178,5 2020.09.25 41
Zawiadomienie o zmianach SIWZ nr 2 doc 144,0 2020.09.26 37

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,8 2020.09.29 30
Program funkcjonalno-użytkowy zip 21049,5 2020.09.12 65
PRZEDMIARY zip 1064,0 2020.09.12 63

Pobierz wszystkie dokumenty