Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-447/20

"dostawę zestawu laserowego do mobilnych pomiarów stężenia oraz strumieni atmosferycznego CO2, CH4 i H2O wraz z przystawką pracujących w konfiguracji z otwartą ścieżką - KC-zp.272-447/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 16,0 2020.09.11 28

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 69,3 2020.09.11 23

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 10,1 2020.09.11 20
formularz oferty docx 27,4 2020.09.11 19
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 79,0 2020.09.11 18
umowa docx 31,3 2020.09.11 19

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (2) xml 136,0 2020.09.11 19

Pobierz wszystkie dokumenty