Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-354/20

"dostawa mebli biurowych do pokoju 401 b i 401 d w paw.A-3 - KC-zp.272-354/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 15,8 2020.09.11 29

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 318,3 2020.09.11 33

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,0 2020.09.11 17
JEDZ docx 71,9 2020.09.11 18
Wzór formularza oferty docx 36,3 2020.09.11 20
Wzór umowy - dostawy docx 31,6 2020.09.11 17

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 201,2 2020.09.14 12

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 135,7 2020.09.11 15

Pobierz wszystkie dokumenty