Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-453/20

"Dostawa zestawu do pomiaru dyfuzyjnosci cieplnej metodą LFA i ciepła właściwego oraz przemian fazowych metodą DSC dla WEIP AGH"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 29,6 2020.09.11 22

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 84,2 2020.09.11 20

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2020.09.11 18
Espd-request - KC-zp.272-453-20 xml 138,3 2020.09.11 18
Informacja o zmianie ogłoszenia - KC-zp.272-453-20 doc 221,0 2020.09.11 17
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 73,5 2020.09.11 17
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - KC-zp.272-453-20 pdf 1603,9 2020.09.16 7
Wzór formularza oferty doc 29,6 2020.09.11 19
Wzór umowy - dostawy doc 32,8 2020.09.11 17
Zrzut strony test wydajnościowy cpubenchmark - KC-zp.272-453-20 docx 1625,3 2020.09.11 18

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 221,9 2020.09.18 4

Pobierz wszystkie dokumenty