Szczegóły ogłoszenia

KA-2/090/2020

"Roboty remontowe i inwestycyjne w budynkach DS-2 i DS-4 Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego w Krakowie"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 70,1 2020.09.10 81

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 214,0 2020.09.10 115

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja zip 12812,9 2020.09.10 95
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,7 2020.09.10 49
Formularz ofertowy docx 33,7 2020.09.10 49
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 32,3 2020.09.10 51
Projekt umowy-załącznik nr 7 do SIWZ doc 275,0 2020.09.10 51
Wykaz osób doc 35,5 2020.09.10 51
Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2020.09.10 57
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 26,5 2020.09.10 46

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,4 2020.09.28 70

Pobierz wszystkie dokumenty