Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/02/09/01/2020

"Zakup sprzętu i aparatury dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii wraz z Blokiem Operacyjnym - powtórka"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 248,4 2020.09.09 53

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 377,0 2020.09.09 101

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 79,5 2020.09.09 33
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 71,5 2020.09.09 32
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 323,0 2020.09.09 36
Klauzula informacyjna doc 73,5 2020.09.09 35
Powierzenie przetwarzania danych osobowych - Zadania 1,2,3,5,7,8,9,10,11,12 doc 135,0 2020.09.09 38
PROTOKOL_ODBIORU_TECHNICZNEGO — wzór doc 75,0 2020.09.09 36
Umowa dostawy aparatury doc 153,5 2020.09.09 41
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - Zadania 4 i 6 doc 113,5 2020.09.09 36
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 331,0 2020.09.09 74
Zadanie nr 1-OPZ docx 59,4 2020.09.09 80
Zadanie nr 10-OPZ doc 102,0 2020.09.09 52
Zadanie nr 11-OPZ docx 53,0 2020.09.09 50
Zadanie nr 12-OPZ docx 56,0 2020.09.09 57
Zadanie nr 2-OPZ docx 60,2 2020.09.09 67
Zadanie nr 3-OPZ docx 61,0 2020.09.09 64
Zadanie nr 4-Ocena docx 52,6 2020.09.09 45
Zadanie nr 4-OPZ doc 143,0 2020.09.09 48
Zadanie nr 5 -OPZ docx 55,8 2020.09.09 60
Zadanie nr 6 -OPZ doc 202,0 2020.09.09 82
Zadanie nr 6-Ocena doc 103,0 2020.09.09 47
Zadanie nr 7-OPZ docx 58,8 2020.09.09 74
Zadanie nr 8-OPZ docx 57,1 2020.09.09 47
Zadanie nr 9-OPZ docx 58,9 2020.09.09 50
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 71,0 2020.09.09 30

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 243,5 2020.10.02 29

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 79,0 2020.10.12 21
Zadanie_nr_2-OPZ_01_10 doc 109,5 2020.10.02 18
Zadanie_nr_5_-OPZ_01_10 doc 109,5 2020.10.02 18
Zadanie_nr_6-OPZ_01_10 doc 196,5 2020.10.02 25
Zadanie_nr_7-OPZ_01_10 doc 105,0 2020.10.02 16

Pobierz wszystkie dokumenty