Szczegóły ogłoszenia

104/2020

"Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Stacji Dializ "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogł DzUUE docx 30,4 2020.09.09 23

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 93,3 2020.09.09 16

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2020.09.09 13
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 23,9 2020.09.09 13
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,4 2020.09.09 14
Szczegółowy Formularz_Cenowy xls 39,5 2020.09.09 33
umowa_projekt docx 539,8 2020.09.09 13
Wykaz dostaw lub usług doc 17,9 2020.09.09 13
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 41,5 2020.09.09 17
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,1 2020.09.09 13

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 36,9 2020.09.15 6

Pobierz wszystkie dokumenty