Szczegóły ogłoszenia

KA-2/088/2020

"Prace ogrodnicze oraz utrzymanie w czystości terenu Osiedla Studenckiego Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego oraz kompleksowe nasadzenie drzew"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 57,0 2020.09.09 21

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 70,8 2020.09.09 20

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,4 2020.09.09 16
Formularz ofertowy doc 61,5 2020.09.09 20
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 32,4 2020.09.09 17
Projekt umowy doc 133,0 2020.09.09 16
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia docx 569,0 2020.09.09 24
Wykaz usług doc 34,0 2020.09.09 19
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 26,5 2020.09.09 16

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2020.09.18 12

Pobierz wszystkie dokumenty