Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-26/20

"Dostawa komputerów wysokowydajnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 135,9 2020.09.09 263

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 59,7 2020.09.09 103

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2020.09.09 52
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 100,3 2020.09.09 49
protokół odbioru docx 18,0 2020.09.09 48
Wzór oferty na dostawy doc 27,0 2020.09.09 57
Wzór umowy na dostawy doc 28,4 2020.09.09 51

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2020.10.13 17

Pobierz wszystkie dokumenty