Szczegóły ogłoszenia

CRZP/115/2020/AZP

"Sukcesywna dostawa miesięcznych kart abonamentowych uprawniających do korzystania z usług rekreacyjno-sportowych "

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 580392-N-2020 pdf 161,1 2020.09.04 26

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540173284-N-2020 pdf 69,2 2020.09.11 11

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 536,5 2020.09.04 20

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 308,0 2020.09.04 25
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 35,5 2020.09.04 22
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 39,5 2020.09.04 22
4_Wykaz usług doc 39,0 2020.09.04 23
5_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,5 2020.09.04 22
6_Wzór umowy Zmiana SIWZ 1 docx 30,0 2020.09.04 25

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 1 pdf 319,7 2020.09.11 11

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 1 pdf 729,4 2020.09.11 13

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 581,7 2020.09.16 15
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 300,6 2020.09.11 11

Pobierz wszystkie dokumenty