Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-429/20

"dostawa zestawu ramion do statywu oraz oświetlenia LED ze statywem - KC-zp.272-429/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 83,0 2020.09.01 21

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 47,8 2020.09.01 15

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 50,5 2020.09.01 19
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 40,5 2020.09.01 19
Wzór formularza oferty docx 27,3 2020.09.01 19
Wzór_umowy_-_dostawy docx 31,8 2020.09.01 19

Pobierz wszystkie dokumenty