Szczegóły ogłoszenia

KA-2/079/2020

"Dostawa zbrojenia palisady"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 63,0 2020.09.01 29

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 523,5 2020.09.01 19

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,7 2020.09.01 13
Formularz ofertowy doc 663,0 2020.09.01 15
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,0 2020.09.01 14
Projekt umowy doc 444,0 2020.09.01 15

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 266,4 2020.09.09 14

Pobierz wszystkie dokumenty