Szczegóły ogłoszenia

BFI.II.272.2.8.2020

"Dostawa i wdrożenie systemu druku podążającego dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy"

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 157,5 2020.08.31 18

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 277,0 2020.08.31 17

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał. 1 - Formularz oferty doc 86,5 2020.08.31 16
Zał. 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 93,5 2020.08.31 14
Zał. 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania doc 102,5 2020.08.31 18
Zał. 4 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego doc 86,0 2020.08.31 14
Zał. 5a - Opis przedmiotu zamówienia docx 101,5 2020.08.31 33
Zał. 5b - Opis przedmiotu zamówienia docx 107,2 2020.08.31 21
Zał. 6 - Istotne postanowienia umowy doc 218,0 2020.08.31 16
Zał. 7 - Wykaz głownych dostaw doc 89,5 2020.08.31 17

Pobierz wszystkie dokumenty