Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-390/20

"dostawa ściernicy do cięcia twardych metali żelaznych - KC-zp.272-390/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 83,0 2020.08.28 27

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 46,7 2020.08.28 19

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2020.08.28 17
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,8 2020.08.28 19
Wzór formularza oferty docx 28,7 2020.08.28 18
Wzór_umowy_-_dostawy docx 32,9 2020.08.28 17

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,1 2020.09.11 12

Pobierz wszystkie dokumenty